Tag: econreporter

如果你以為看歷史數據可以預示未來的話,那你得看看 Adam Sandler

網絡世界每日在變,好多我地以為行之有效嘅野唔會改變,跟住做就會贏嘅野也都一樣,好似今日 EconReporter 一篇講 Netflix 嘅文又再次印證左呢樣野,你唔向前行,墨守成規只會係被淘汰嘅一個。 篇文嘅重心係講 Adam Sandler 呢位電影笑匠早年電影反應唔錯,評分都一向幾好,但近年電影嘅評分及票房持續下滑,人氣開始插水,但 Netflix 早年就同 Adam Sandler 簽約,拍左幾部戲,人人以為掂,但結果 Netflix 業績特別提提大家,其實已經有 5 億小時嘅 Adam Sandler 被觀眾收看,反證佢地嘅投資決定完全無錯。