NOKIA 3310 開機啦!賣點應該是貪食蛇?(影片)


公司同事買左部 NOKIA 3310 返來,當然要認真咁係有限度嘅情況之下玩下… 至於通話質素… 連張啱尺寸嘅卡都搵唔到。邊個話扔機個啲,夾錢先!


【此文章刊載於石先生部落;標題:NOKIA 3310 開機啦!賣點應該是貪食蛇?(影片);本篇文章為贊助內容;強制廣告:HisTrend.HK 給你不一樣的科技產品】