Tag: kmb

Citibank 卡搭 KMB 都有回贈,不過你要先消費

搭地鐵有回贈人人都知,但估唔到依家用八達通搭巴士都有回贈。KMB 宣佈與 Citibank 合作,只要用 Citibank 八達通白金卡搭九巴或者龍運巴士,都可以有 10% 車費回贈。

巴士都可以 USB 充電,搭龍運巴士要搶位

KMB 旗下嘅龍運巴士近日公開全新巴士內觀,除了改善車廂設施外,對乘客來講最重要應該係加入左 USB 充電,令大家係搭巴士嘅時候都可以為手機充電。 從有關專頁發出的相片看來,有關的 USB 插頭設置在靠近窗邊的位置,並不是在椅背後,想要使用 USB 充電的朋友也許要搶窗邊的位置。 可悲的是,從相片看來有關的充電速度只有 1A,是慢充,也許坐了一程巴士也不能夠充滿手機,更別説是邊用邊充電。

香港熱狗巴士小巴在澳洲的一天

前面有一架 74A 九巴,後面有官塘小巴,仲有 2E 九巴,就咁睇,係咪好似香港呢?不過呢度唔係香港,係澳洲悉尼。