標籤 Iphone xr

標籤: iphone xr

一向都知 Rhino Shield 犀牛盾手機殼嘅 3 米防跌好勁,以前用 OnePlus 3 / 5 時都有用過,成日跌或者借俾人扔都無事,但好似今條片咁由頭扔到尾,真係第一次。