AlipayHK 安全嗎?它是在「金管局」領牌再加「和黃」與「螞蟻金服」

Mobile Payment 講得多,今日同大家講講誠哥公司有份入股投資嘅 AlipayHK 背後嘅安全及運作等等。

AlipayHK 雖然中文名叫「支付寶香港」都有「支付寶」三個字,但你有留意新聞嘅都明,係中國大陸做得起嘅公司都要配合國策。本身好好地嘅系統都要加入一啲配合國家嘅安全政策,例如中國大陸玩網絡實名制,無中國身份證(回鄉卡都得),無中國大陸電話號碼,基本上唔駛用,但呢啲中國大陸互聯網法則只係適合係中國大陸,莫講話過唔到太平洋去美國,就連深圳河都過唔到。

正因如此,幾乎所有嘅中國大陸互聯網公司想「走出去」都要砍掉重練,重新建立一套符合世界標準(不含中國)嘅系統。「支付寶」想做中國大陸以外嘅生意,就唯有另外開發另一套世界安全標準嘅「支付寶香港」AlipayHK 出來,否則單係信心、安全性一環,AlipayHK 永遠都搞唔掂。


AlipayHK 初登陸時梗係水土不服啦!雖然短短兩星期有 5 萬人用,但係無咩實體店收款嘅情況下,或者大部份 AlipayHK 用戶只係用來俾淘寶錢。不過咁,你有價值,人有價值,只要雙方價值能夠拼埋就有機會,所以 AlipayHK 後來終於搵到戶好人家 – 和黃(00001.HK)入股,加入更多支援嘅商戶,加入香港元素,加入更多安全措施令人安心,做一個有香港思想嘅 Mobile Payment。

如同石先生當日係專欄咁講,「支付寶」睇上「和黃」唔應該單為左香港市場,而「和黃」同「支付寶」合作也唔應該只係想做掂香港,更大嘅目標或者係想 AlipayHK 係香港成功後複製去「和黃」有哂連繫嘅歐洲市場。

要做到入香港呢一點,AlipayHK 當然唔可以行大陸個套,所以 AlipayHK 實際上係一間名為:Alipay Payment Services (HK) Limited 嘅香港註冊公司,獨立於「支付寶」,AlipayHK 同支付寶兩邊嘅數唔可以互通,安全有番保障,AlipayHK Apps 也都唔同,加上砍掉重練所以成個 Apps 望落都有啲唔習慣。

插問:解答你一個疑問:AlipayHK 又話唔同公司,咁點解淘寶又收佢錢?
插答:因為 AlipayHK 股東包括螞蟻金服及和黃,而螞蟻金服母公司係阿里巴巴集團,所以一切係阿里巴巴集團旗下嘅服務例如「淘寶」「支付寶」梗係接受佢俾錢啦!屈臣氏、百佳極快接受 AlipayHK 俾錢嘅道理都係一樣。

因為 AlipayHK 係一間香港公司,所以係法例上要遵守嘅規定係 HKMA(香港金融管理局)嘅《支付系統及儲值支付工具條例》,所以由頭驗到你落腳嘅「芝麻信用」係唔關事的,安全唔少,唔怕借書遲還都扣分。AlipayHK 安全保障方便係需要根據 HKMA 嘅條例來執行。而儲值金額未達到一定水平前,其實我地做用戶係唔駛「實名認證」,也唔需要綁信用卡、銀行戶口等等。


講到呢到,大家應該明 AlipayHK 同「支付寶」嘅分別,下次再講 AlipayHK 嘅時候唔好再將「支付寶」劃成等號,因為兩樣野係唔同的,OKAY?


本網站文章部份內容由不同公司贊助提供,全部內容均屬個人意見及感受,並不代表任何公司之言論及立場。如需協助或希望獲得更多有關產品資訊, 請直接聯絡該品牌查詢或∕和尋求相關專業意見。如從而引起任何損失或法律糾紛,本人概不負責。

此文章刊載於石先生部落 ;本篇文章包含贊助內容,當您單擊產品鏈接時,我可能會獲得奬勵。