Tag: QC35

BOSE QC30 & QC35 用後感 – 藍牙真係令人又愛又恨

話時話,其實石先生作為 BOSE 嘅粉絲,用左 QC20 及 FreeStyle 耳塞式耳機咁耐,一直都好想試近出嘅 QC30 及 QC35,始終有線耳機成日都有啲野「吊下吊下」,用落始終唔夠方便。