Tag: Kamal Meattle

三株植物,令辦公室空氣清新,人都醒啲

香港人長時間留係辦公室,但辦公室空氣差,好多時唔夠新鮮空氣,想開大啲冷氣,抽大啲個風,又會令溫度凍左,結果又要較細啲,結果咩都做唔到。點算好呢?