Tag Archives: iphoone

chinese new year name

【App】三姑六婆 – 拜年見親戚實識叫人唔會錯

每次過中華民族嘅新年,最大嘅苦惱往往都係點樣叫啲親戚朋友嘅名。 做左咁多年人,雖然成日見個啲實會識叫,但係如果突然彈一個成年都唔見一次嘅出來,名唔知唔在講,真係連叫都唔知點叫,個時莫講話逗佢封利是,唔俾人話無禮貌已經好好了。