Tag: insureance

旅行一定要買「旅遊保險」,而且要買貴的套餐

提起旅行,很多朋友都會馬上尋找便宜機票,選好酒店,然後買本旅遊書旁身,再上網跑文尋找要去玩的景點,卻往往忘記了最重要的「旅遊保險」。 即使記得買「旅遊保險」,好多朋友有時都覺得係買個安心,求其買平平地個個,幾十蚊就算,但其實「旅遊保險」先係人生最有機會 claim 錢嘅保險,真係唔可以貪平,要買就要買貴個個 package。 點解?我地一於簡單睇睇最基本嘅條款。以富衞的計劃A 及計劃B,較平的計劃 B 保費 HK$105,基本保障中的醫療保障有 HK$500,000,看來不錯,但原來只要加多 HK$25,升級做 HK$130,醫療保障就去到 HK$1,000,000,完全係買平反而蝕左,買貴先至叫抵。 當然,買得「旅遊保險」最好用唔著,但有時真係「唔怕一萬,只怕萬一」。以下就等石先生分享兩個關於旅遊保險的故事。   話説早幾年同朋友去馬來西亞及新加坡旅行,當我地去到新加坡食完晚飯時,朋友竟然話肚唔舒服,需要去洗手間。雖然佢口中話無事,但一行到出來個人成個軟哂,完全係唔掂嘅感覺,要即刻搭的士入醫院。 由於當時香港正值沙士後,新加坡醫院的護士見到我地來自香港都好大陣仗,個個帶哂口罩、開哂成間醫院的冷氣、風扇,再加上安排一間勁遠的急症室俾朋友慢慢係到休息等醫生。好好彩,醫生話朋友只係太累,加上食左啲辣野又飲唔夠水,唔係咩沙士,食番啲野就可以即晚出院離開。 朋友簡簡單單係新加坡醫院急症室訓左兩個鐘,咩機都無照,又無食藥,只係係擔架上訓左陣,新加坡醫院都收佢 HK$800,真係唔知如果有咩事要訓一晚要數幾多。 當然,朋友一早就有買保險,所以 HK$800 的單據加上醫生紙返來香港後交俾保險也就全部 claim 哂,完全賺返哂。   經過左呢一次,石先生永遠都記得要買「旅遊保險」,也開始每年一月都買年保,連臨時過大海一日、返大陸半日都保障埋,求安心也等有咩事有保障。 雖然石先生已經知道買「旅遊保險」的重要,但上天唔知係咪想再提醒你,竟然俾石先生遇到另一次朋友係外國入醫院的不幸事件,更突顯買「旅遊保險」一定要買貴的原因。 話説朋友當時係美國過馬路,一時唔小心俾車撞,成個人由車前面滾上車頂再跌返落地,完全係「大大獲」的交通意外。朋友由救護車送院,到入住病房,照 X 光,證實斷腳,固定腳骨,做手術駁腳骨,到休息出院,前前後後一共七日,所費不菲。 根據當地美國朋友的説明,美國由於工資高,醫藥也特別貴,所以入院的費用一般都是天價。如果沒有保險的話會是一個貴的價格。 由於朋友出院時僅需繳付醫生手術費,其他像住院、設施及藥物等費用需要等候逾月後才回寄帳單給朋友,所以石先生對於總醫藥費多少錢沒有問清楚,但光是出院時便以繳付逾 HK$50,000,可見總醫藥費的驚人,也突顯了「旅遊保險」不能貪平的重要性。   因此,石先生告誡大家,旅行一定要買「旅遊保險」,而且要買比較貴的,才能夠有好的保障。如果現在到 FWD 的網站購買可以有八折優惠。 #本篇文章由 FWD 贊助