Tag: Häagen-Dazs 雪糕月餅

當甜品最好 – Häagen-Dazs 雪糕月餅

Angry Birds 冰皮月餅太型,唔岩你?傳統蓮蓉月餅又太肥?其實中秋節天氣咁熱,食雪糕真係唔錯,至於那一個品牌的雪糕月餅最好?SORRY,石先生除了認識 Häagen-Dazs 雪糕月餅後,還真的不知道其餘雪糕月餅品牌呢!