Tag Archives: cloud

amazon aws

【中環街市】Amazon 不只是電商

提起 Amazon,今時今日應該無人會覺得係講巴西嘅「亞馬遜雨林」,只會想起電商巨人 Amazon.com 或者上星期短暫上首富嘅 Jeff Bezos。雖然大家對 Amazon 嘅印象係電商,但事實上 Amazon 最搵錢嘅業務並唔係普通嘅賣貨。

post_18

【TELFORDSMART】雲端硬碟的分別?

時至今日,單靠電腦內置的儲存空間已不足夠,使用雲端硬碟儲漸成王道,當然,用上雲端硬碟不可以用得一舊雲。市面上最受歡迎的 Google Drive、Dropbox 及 OneDrive 性質各有不同,我們來過比一比之後,就可找出一次過滿足你的幾個願望的好雲端服務。

「自拍手機」美圖秀秀手機「MeituKiss」還應該具備什麼功能?

「美圖秀秀」你知道是什麼嗎?這款中國大陸知名的修圖軟件最近有一個新計劃,跟隨其他的中國互聯網公司路徑,從軟件走到硬體,推出了一款名為「MeituKiss」的手機,以「自拍」為重點,著重於前置鏡頭,務求顧客能夠拍出最好的「自拍」,成為新一代的「自拍神器」。 「MeituKiss」採用的是方法是硬體與軟件及雲端結合,當中的重點是把前置鏡頭弄得像一般手機的後置鏡頭一樣,規格上採用 Sony 那顆具備 1/3.2 吋 CMOS 感光元件、解析度達 800 萬像素的相機鏡頭、Fujitsu 的 ISP 圖像處理器及具備 AF 自動對焦與 F/2.2 光圈。與一般的 Android 手機比較,美圖秀秀手機的前置鏡頭規格明顯出眾,只是在其他方面如外觀、按鍵及系統上看過去則沒有太大差別。在硬體規格以外,「MeituKiss」另一個下重手的地方是軟件,把它與雲端上做結合,並且通過推出品牌手機加強自已在自拍層面上的龍頭地位,石先生相信這才是美圖秀秀的真正意圖。 先不管「MeituKiss」真正的意圖是什麼,但石先生在看過報導以後,玩到這款手機以前,想到一些「自拍手機」必須擁有的要點,接下來就跟大家分享一下。