Browse By

ADS

Tag Archives: BPS26

No Thumbnail

Ye!! 七彩圓柱 扭出叉電

Smartphone令大家變成低頭族,what’s app、動新聞、 facebook連煲劇都變成隨時可幹的事。但係「越方便越無電」無論咩品牌咩型號,一舊電真係無辦法在香港生存。因此,「奶媽」、「尿袋」,等手提式充電器就成為必備產物(還有其他別稱嗎?)