Tag: 3310

NOKIA 3310 開機啦!賣點應該是貪食蛇?(影片)

公司同事買左部 NOKIA 3310 返來,當然要認真咁係有限度嘅情況之下玩下... 至於通話質素... 連張啱尺寸嘅卡都搵唔到。邊個話扔機個啲,夾錢先!