Tag: 10年

再次小現 Mobile Magazine 10年三月號

繼上個月的(Mobile Magazine 10年二月號小現身)後,石先生這個月也幫忙,寫了一小段有關 Nokia X6 的意見。 這次提到的是 Nokia X6,石先生的意見是 Nokia X6 其實是一支沒有什麼大不了的手機,只是 Nokia 首次使用的是電容式屏幕,對 Nokia 用家來說會有點不習慣,特別是留有指甲的女生,由於不再是壓力式鍵盤,所以使用上會不習慣,需要重新學習這樣。 (感謝 Mobile Magazine)

Mobile Magazine 10年二月號小現身

繼新假期後,石先生有關 Nexus One 與 Milestone 的一段小意見出現在 Mobile Magazine 上。這次談的主要是 Google Nexus One 與 Motorola Milestone 的分別 及 選購心得。大意是 Google Nexus One 機身較圓潤、較輕,受女性歡迎;Milestone 則呈方型、較重,受男性歡迎。由於 Milestone 未來也將更新,所以石先生覺得二擇其一的主要考慮點應在鍵盤上,其他因素次之。 上文(一段短文出現在新假期上)發表後,有朋友對石先生說:我買左今期新假期都睇唔到,唔係你自已講,我唔會知囉!哈哈!正所謂,好事不出門,醜事傳千里。既然有一小段文章出現在傳統媒體上是好事,那石先生只好自我宣傳一番。反正這也沒什麼吧!