Tag: 香港家庭用品展及國際家用紡織品展

好家具得看這裡的「香港家庭用品展及國際家用紡織品展」

家庭用品,聽落好簡單,但點嘅家庭用品先啱你,點先係好嘅家庭用品,好多時我地根本唔知。個個師奶貪平走去換個超級市場送嘅煲,覺得咩煲都一樣,但其實一個煲係用咩材料做,用咩鐵,會否散發有毒物質,係用咩不銹鋼(不銹鋼都有好多種),每樣都仲有好多細節。 有人鐘意買 LC,鐘意佢鑄鐵,但其實一個鑄鐵煲拿得來做咩?係咪啱你煮野,拿個幾斤重嘅鑄鐵煲來煮公仔麵係咪有啲大材小用呢?好多野都係要睇多啲,好似一個普普通通嘅煲都係毫不簡單。