Tag: 非洲聯合國

上海世博2010:大賣場形式 – 非洲聯合館

非洲聯合館真係絶對唔可以介紹大家,因為成個非洲聯合館只是一個大賣場,幾乎大部份國家館都有攤位係度賣野,但大部份賣的都差唔到,都係一啲手工藝品,唔係好睇得出有咩分別。 即使係各個國家展館也都差唔多,大家都係搬啲大算然出來,個個都賣大自然,話自已幾時獨立,做左個好國家,咩都無講,個個扮勁!完全唔值得入去駛時間。唔信?跳轉睇相,你會睇到 O 哂咀。