Tag: 門框

家居裝修紀錄(8)- 門的價格不是全部,門框的價格讓你失預算

【買樓裝修紀錄】上回同大家講到門嘅種類,今次就同大家入戲肉,講講門嘅價格。 一般來講,我地行到門店,會有好多款唔同嘅門擺出來俾大家揀(門店唔俾拍照,所以無相輔助說明)。大部份嘅門店將房門及大門分別放係舖嘅左右兩邊,或者前後擺,想睇咩門入去問清楚先好睇,唔係睇成粒鐘都睇錯種類。