Tag Archives: 車站

the_narita_express_train_running_a_natural_woodland

【日本.東京】一分鐘看懂「成田機場」到東京市區交通(極簡版)

大家去過或準備去東京嘅朋友應該都知道,由成田機場出市區方法好多,有平有貴之餘仲要有無限多嘅套票,睇到人都痴左線。為左方便自已又方便他人,石先生決定全部簡化,需要思考嘅套票等等全部都唔加入,只係保留最簡單嘅單程、來回、車站及票價。 希望大家睇完有個基本理解,可以揀到適合自已嘅方法走到市區,再轉乘 JR  手線或其他東京地鐵。 如果想知道更多套票選擇、購票資訊、位置等等,請慢慢參看詳細到好似說本書咁嘅介紹:http://u.stoneip.info/2emsR0j

【台北】全新的微風臺北車站 – 清晰黒白格

一年後再次來到台灣台北,率先踏足的是同時擁有高鐵、台鐵與捷運,三鐵合一的車站 – 臺北車站。今天的臺北車站已經與過去有很大的不同,除了加入了微風廣場,把二樓打造成一個美食商場外,地下的台鐵大堂也變得現代化,中間的舊式大堂不見了,換作是寛廣的黒白格子地板,諾大的活動空間,必須的售票處、自動售票機、服務中心及列車時刻表則放在同一邊,一目了然。 今天的臺北車站兩旁是販賣小吃、美食的店舖,上層則是不同的食肆,可以滿足口腹之慾。作為一個遊客,來到這裡可以感受到來自太陽的光線,不再是暗暗的大堂,加上一列的售票處,清晰方便,再大的疑問,排隊就好,不再需要東尋西問了。