Tag: 車票

【香港航空】Hong Kong Airline 旗下「HK Express」支援客機上八達通付款,買野唔駛拿散紙!

香港航空旗下的「HK Express」今日宣佈他們正式支援在航班上以「八達通」付款購買食物、旅遊門票、車票與加闊座位。