Tag Archives: 譚仔雲南米線

teawood2

這家公司花了一大筆錢,卻做了一個不好用的手機會員 App

不論平日定周末,想係尖沙咀要搵地方傾下計真係唔容易,好多餐廳限時限刻,行去 Starbucks 或者 Pacific Coffee 又有一堆遊客或者好似石先生咁嘅工作者長註,約左朋友想休閒食個下午茶傾計真係毫不容易。

係食飯與飲野之間,石先生其中一個選擇係茶木。點解?因為佢區區都有分店,下午茶時間又唔會爆滿,有得食又有得飲,仲有得食甜品,男有男食麵,女有女食吐司,各取所需又唔會限時。

tam_0

譚仔雲南米線 – 港式車仔麵的健康版?

話說一句「食譚仔,識食梗要揀天字一號舖,我細細個就食呢間舖。」激起了難得的食物回應。其實食譚仔就等如食港式車仔麵雲南米線版一樣。你可以自由揀餸,想食咩逐樣計錢,不過麵底限定係米線同必定會搭配菜一樣。 食譚仔真係好得意,唔覺唔覺食左幾十年,由開頭係深水埗無人知,求其行過去食,到後來愈來愈多,真係一件好神奇既事,因為以一間雲南米線舖來講,能夠做得起又連鎖其實都好奇怪。有時候再想一想,譚仔同其他米線舖最大的分別其實乾淨同整齊。光這一點就令唔少後生仔願意入門口,始終花左心思去置裝,西裝骨骨又想食平啲,乾淨真係好重要。