Browse By

ADS

Tag Archives: 訪問

asus_interview

好專訪,不是一場秀,乃雙方真材實料的比拼

今日,信報理財投資版有一篇方卓如(龔耀輝)文章,題為「最佳分析員」。內容不算驚艷,也沒有點明其中道理,但石先生作為一個經常有機會訪問到各大科技公司高層的人,對於文章裡的內容著實很有感覺。原文最後是這樣寫的: 你唔會滿足於齋問,你想去睇。睇廠睇寫字樓,係你嘅日常活動。睇廠有幾個盲點。以你緊密的行程,你只有一日可以睇廠。你知道,而家啲廠、寫字樓,同世界盃一樣,十幾個足球場四散各地。一個球場到另一個球場,用你半日,你點睇得曬?結果係,你要跟旅行團、跟大隊、跟路線一齊睇。呢條路線預演過無數次,地下一張紙,路邊一隻老鼠,窗外一條草,全部計算在內。你喺一個人工堆砌的主題公園遊覧,同去侏儸紀公園冇分別,條食人嘅速龍都係做出嚟表現畀你睇。 咁講法,咪個個都係畀人昆?唔係,最聰明嘅分析員,就係我師傅嗰種,識睇人。你望住個老細,問佢嘢,佢點答你,就係最佳瞭解真相嘅方法。不過,做到呢個地步嘅人,唔多。

AM730 上說「iPhone 5」

iPhone 5 終於也推出了!這次接受 AM730 的簡單訪問,談談這部 iPhone 5 推出後的感受。與訪問中說的一樣:「 iPhone以至三星手機的硬件,已發展至樽頸位,難再加入新元素,接下來要在軟件上尋求新出路,但觀乎蘋果新iOS6,昔日創新光環不再。」更詳細的說,不是指 iPhone 5 不好,而是它沒有過去的高度,讓人驚訝的情況,而是升級,看不到更遠的未來,如何超前對手。

400774_486510481367393_1567667797_n-506x600

接受日本「讀賣新聞」訪問,問到釣魚台與旅遊的問題了

除了山梨縣的日日新聞社訪問以外,石先生這次也接受了「讀賣新聞」的訪問。這次訪問的主題很明顯,除了基本的旅遊感受以外,便是問到石先生對釣魚台事件的意見,詢問石先生覺得釣魚台事件是否會影響遊客前往日本。如此的問題是接受訪問的第二個意外,想不到他們會如此對待事件,會把握我們前來旅遊的時候進行採訪。 對於這個問題,石先生的回答是這樣,對於釣魚台問題,不喜歡的人會選擇不去日本,如果去的則不會考慮太多這個問題,會是以遊樂為主。畢竟對大部人來說,旅遊是一件獨立的事,不會前往日本旅遊卻在當地指責日本。如果說旅客會考慮因素,以決定是否前往日本旅遊,那麼幅射問題較釣魚台問題更讓人擔憂,更打撃旅客前往日本旅遊。有關的報導可以在跳轉後看到,上圖則是與讀賣新聞記者合照。

獲日本山梨縣日日新聞社「山日新聞」報導

這次往日本之旅有一個意料之外的行程,就是在山梨縣的河口湖遊覽時,得到山梨縣日日新聞社的報導。這次的行程被報導絶對是一件有點奇怪的事,想不到這樣的行程,竟然有當地的新聞社作出報導,實在是一件驚訝的事。事實上這次旅程除了獲文字報導外,他們也有進行電視報導,只是影片到底有沒有被播出,上鏡的情況又是如何等並沒有辦法知道,希望沒有太醜吧! BTW,以上這篇報導到底說什麼呢?有沒有懂日文的朋友能夠翻譯一下啊?感謝 Danny 的翻譯,引用句說的是「‎政治和觀光是不同的,去擁有美麗景色的觀光點是讓人快樂的事。」