Tag: 美食展

暑假又到!美食展又來!唔睇都要食啦下嘛

一年容易又暑假,呢頭搞掂書展,動漫展也都要收爐,跟住落來嘅大展就係「美食展」。今年嘅美食展一如以往,場面盛大,單係新聞發佈會加展示區已經要動用到 部份嘅 Hall 3B 展區,真係熱鬧到不得了。