Tag: 科網

香港可開科網賭場拓外匯稅收,向菲律賓學習

講起賭博,好多人都有顧慮,害怕令人有賭癮,一直禁賭嘅香港,其實又有無方法可以開賭賺取收入呢?如果用傳統嘅方法開實體賭場好明顯會有問題,也都有好大嘅社會壓力,但如果用科技的方式開賭,會係一個好值得研究嘅項目。