Tag: 票價

【日本.東京】一分鐘看懂「成田機場」到東京市區交通(極簡版)

大家去過或準備去東京嘅朋友應該都知道,由成田機場出市區方法好多,有平有貴之餘仲要有無限多嘅套票,睇到人都痴左線。為左方便自已又方便他人,石先生決定全部簡化,需要思考嘅套票等等全部都唔加入,只係保留最簡單嘅單程、來回、車站及票價。 希望大家睇完有個基本理解,可以揀到適合自已嘅方法走到市區,再轉乘 JR  手線或其他東京地鐵。 如果想知道更多套票選擇、購票資訊、位置等等,請慢慢參看詳細到好似說本書咁嘅介紹:http://u.stoneip.info/2emsR0j 鐵路來講其實有以下四種方法,有平有貴也有唔同路線,括號內以四條路線都有的上野站(NEX以新宿)作標準,以單程票價作參考基準: NEX 成田特快(¥3190 / 貴快) Skyliner(¥2470 / 貴快) Access 特急(¥1240 / 平慢) 京成本線(¥1090 / 更平更慢) NEX 成田特快 車站:千葉、東京、品川、涉谷、新宿、池袋、大宮、吉祥寺、三鷹、國分寺、立川、八王子、高尾、武藏小杉、橫濱、戶塚、大船 來回: 成人:4,000 日圓 小童:2,000 日圓 官方連結詳情(中文):http://u.stoneip.info/2eZ6tfm Skyliner 車站:日暮里、上野 單程: 成人:2,470 日圓(另有折扣) 小童:1,240 日圓(另有折扣) 來回: 成人:4,940 日圓(另有折扣) 小童:2,480 日圓(另有折扣) 官方連結詳情(中文):http://u.stoneip.info/2emS5hs Access 特急(不轉車) Access 特急有轉車及兩個終點站,但大部份都係以上野為總站,所以簡單再分「轉車」及「青砥轉車」兩種。 車站:新鐮谷、東松谷、青砥、日暮里、上野 單程: 成人:910-1,240 日圓 小童:460-620 日圓 Access 特急(青砥轉車) 車站:新鐮谷、東松谷、青砥、押上、淺草、淺草橋、東日本橋、人形町、日本橋、東銀座、新橋、東京、品川、羽田機場 單程: 成人:910-1,520 日圓 小童:460-770 日圓 官方連結詳情(中文):http://u.stoneip.info/2e2NjQK (官方地圖按目的地可以見到票價) 京成本線(不轉車) 京成本線也有轉車及兩個終點站,但大部份都係以上野為總站,所以簡單再分「轉車」及「青砥轉車」兩種。 車站:佐倉、京成津田沼、船橋、八幡、青砥、日暮里、上野 單程: 成人:460-1,030 日圓 小童:230-520 日圓 京成本線(青砥轉車) 車站:佐倉、京成津田沼、船橋、八幡、青砥、押上、淺草、日本橋、新橋、品川、羽田機場 單程: 成人:460-1,330 日圓 小童:230-670 日圓 官方連結詳情(中文):http://u.stoneip.info/2e2NjQK (官方地圖按目的地可以見到票價)