Tag: 犀牛盾

OnePlus 5 終於有一個好嘅保護殼!犀牛盾Rhino Shield 香港終於出貨啦~

石先生每年用 OnePlus 5 最擔心嘅都係保護殼及保護貼。雖然官方有出唔同材質嘅保護殼,但始終個啲都係得個睇字,保護唔到部機,跌一野已經心痛,所以每次都等 Rhino Shield 保護殼出 OnePlus 5 版本。