Tag Archives: 東海堂

Arome Strawberry Cake6

士多啤梨 – 東海堂「美人の赤苺」

石先生由細到大有兩種食物好鐘意食,一係 Pizza,二係生日蛋糕。 無錯!一定要係生日蛋糕,即係傳統有蛋糕底,然後入面有生果或者好似卷蛋咁嘅生日蛋糕。點解咁鐘意食?或者係細個唔係成日有得食,所以小食多滋味卦~