Tag Archives: 數碼捕籠

stoneip

「數碼捕籠」上與大家分享談談自已

上個月上「數碼捕籠」明明係想同大家分享下 Blogger 嘅情況,不過第一個問題就回到當初點做 Blogger 呢個陷阱,令到第一節又返左去講歴史,其實如果講歴史又真係有排講,所以第二節開始講番多啲 Blogger 野。 當然,時間有限係唔會令到成集都集中討論到主題,所以… 我都係當今集講自已啦!有機會再同大家講番 Blogger 呢個行業。