Tag: 投影

多謝 PCM 求證,今次係日本電視台 TBS 自己講,鄧麗君只係「合成」舊畫面

此文一出,有人唔信,認為日本電視台無理由咁流,現場觀眾無理由咁好戲,但好認真嘅 Media - PCM 向日本電視台 TBS 求證,證實我睇睇到嘅影片確實係用舊畫面 Key 上去,完全同咩「全息技術」、「AR」、「MR」毫無關係。