Tag: 專心枱

自成一角的專心枱

現代社會好多誘惑,很容易分心,大家做野很容易被人騷擾,要專心做野真係好難。 如果你無辦法做到,或者呢張枱可以幫到你,因為它完完全全幫你擋住前面的畫面,讓你專注做野。如果配合埋一張舒服的椅子,應該可以好專心。唔知有無得只係買個個蓬呢?