Tag: 國際觀

香港人的世界地圖

哈哈哈!呢張香港人的世界地圖真係好中。講真呢個世界大概咪就係咁囉。雖然呢個唔係事實,但相信都可以代表大部份人。香港人。哼!放大睇睇啦!