Tag: 單制

家居裝修紀錄(4)- 電制單制定雙制?唔好係咪都雙制

裝修嘅,你唔會唔知咩係單制,咩係雙制。如果你連單制同雙制係咩都唔明,咁就無咩好講了!以石先生今次裝修來計,單制一個 $700,雙制就 $1200,聽落做雙制好似抵 $200,但事實上又係咪呢?