Tag: 六種特質

最令人討厭同事的幾種特質

作為打工仔,大家最怕咩同事呢?以下有幾種令人討厭同事特質,到底你身邊又有無呢啲同事呢? 工作態度惡劣(次次都要求佢先做) 偷懶(去洗手間最多) EQ低(成日黑面) 工作不認真(成日做錯野) 缺乏工作熱誠(叫極都唔郁) 憂柔寡斷(從來無人問佢問題) 這些同事更會經常有以下金句: 你咁叻,你做呀(俾埋你份糧我好無) 人工咁少係咁架啦(人工咁少唔好做啊笨) 老細唔出聲,幾時到你講(O,原來你啞既) 駛咩咁認真呀,錯咪錯囉(你有邊次啱過) 夠鐘收工喎,明天至做啦(聽日先出好無) E,你做緊咩呀(望咩呀望,做野啦) 等等先,我好忙(忙上 Facebook 啊) 這些同事令人討厭,但一般都可以繼續工作,而且安安全全,點解?因為以下三大要素,也是不少香港年紀大的打工仔,懶以生存的重要能力: 少做少錯、唔做唔錯(做又三十六,唔做又三十六) 拍馬屁(刷鞋最重要) 拉攏關係(靠人事無公事) 老骨頭(做左咁耐,無功都有勞) P.S. 到底以上特質仲有啲咩呢?歡迎大家留言,將所有討厭同事特質集齊。