Tag Archives: 不幸運

china_guilin_travel2

【飛機餐挑戰】港龍航空 的「不運」曲奇(香港桂林小食)

因航「抄油失敗」愈來愈「縮皮」全香港人似乎都知,而到底點縮皮先會令自己感覺到仲係一間尊貴嘅航空公司呢?好簡單,就係從包裝著手,利用包裝來蒙蔽自己雙眼。 如果你有飛過歐洲內陸機,你應該都會感受到歐洲內陸機個種「慳皮」嘅小食,例如一包花生再搭薯片並俾支水你咁。有時候,航空公司未必會人人都派食物,會由空姐空少拿住一盤小食,每一位乘客去問,睇下邊位有需要就拿,慳皮得來又適合乘客本身需要。