Category Archives: 【專欄總匯】

1-barcelona-600x397

【石.化.遊】吊靴鬼

石先生最近迷上睇 ViuTV 節目「旅行吊靴鬼」,成個節目概念好簡單,就係主持人去一個地方係當地搵香港人跟住佢地去旅行,人地去東主持人去東,人地去西主持人去西,每日搵唔到人跟佢地去玩。