PayMe 改制,每月上限改到得番 HK$5,000

PayMe 又 PlayYou 啦! PayMe 剛剛向用戶發信通知,表示他們將於 2017 年 8 月 1 日調整每月增值(Top-Up)上限,由原來的 HK$10,000 減至 HK$5,000。至於全年限額等等有無變暫時未知,仍然要等 8 月 1 日服務改變後睇條款先知,相關的條款暫時係網頁及手機仍未更新或通知。

O! ePay – 綁定信用卡自動轉帳,每月最多轉 HK$5,000 落戶口再賺 Cash Dollar

O! ePay 使用有幾唔方便,石先生應該都唔駛多講,不過若你想用佢來借短錢,其實又唔係唔得喎,係做法煩左少少。