tam_0

話說一句「食譚仔,識食梗要揀天字一號舖,我細細個就食呢間舖。」激起了難得的食物回應。其實食譚仔就等如食港式車仔麵雲南米線版一樣。你可以自由揀餸,想食咩逐樣計錢,不過麵底限定係米線同必定會搭配菜一樣。

食譚仔真係好得意,唔覺唔覺食左幾十年,由開頭係深水埗無人知,求其行過去食,到後來愈來愈多,真係一件好神奇既事,因為以一間雲南米線舖來講,能夠做得起又連鎖其實都好奇怪。有時候再想一想,譚仔同其他米線舖最大的分別其實乾淨同整齊。光這一點就令唔少後生仔願意入門口,始終花左心思去置裝,西裝骨骨又想食平啲,乾淨真係好重要。

tam_1

言歸正傳,今次食譚仔其實係因為走左去做神秘顧客,去睇下到底啲野掂唔掂,所以一切好中性。以石先生近年減辣的原則,食雲南米線都係唔辣,食最簡單的清湯米線,然後簡簡單單加火腿,清清地其實都係唔錯的選擇。


不過,食譚仔最重要都係食土匪雞翼,少少黒芝麻,有少少辣口的感覺,但又唔會真係辣,香口得來又唔算太油,以眾多咩咩雞翼來都算係最抵食的一種。綜合成個神秘顧客,以晚上繁忙時間來講,姐姐態度一啲都唔差,位也都唔迫,保持到整齊乾淨的感覺,總體唔錯了!

tam_2

tam_3
【此文章刊載於石先生部落;標題:譚仔雲南米線 – 港式車仔麵的健康版?;本篇文章為贊助內容;強制廣告:HisTrend.HK 給你不一樣的科技產品】