1456644_695793247105781_56979469_n

剛剛失去了一個從美國購入 Chromecast 的機會,那邊廂就見到香港有發售行貨 Chromecast,售價 HK$499,仲包保養,唔通個天都要我買返支?發售位置:旺角電腦中心二樓。
【此文章刊載於石先生部落;標題:【科技新聞】Chromecast 香港行貨現身;本篇文章為贊助內容;強制廣告:HisTrend.HK 給你不一樣的科技產品】